Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Wezel
Mustela nivalis

Wanneer
Wezels zijn wel eens overdag te zien. Ze paren meestal in het voorjaar. Er is doorgaans één worp per jaar, met circa zes jongen.

Herkenning
Kleinste roofdier van Europa. Onderscheidt zich van de Hermelijn door de kortere staart waaraan nooit een zwarte punt zit.

Leefgebied
De Wezel kan vrijwel overal voorkomen mits er maar voldoende schuilmogelijkheden zijn, zoals stapels hout, haagjes of steenhopen. De jongen worden alleen door de moeder verzorgd.

Voedsel
Wezels eten voor 85% woelmuizen, zoals Aard- en Veldmuizen. Daarnaast wordt wel eens een vogel of een andere muizensoort gevangen.

Tip
Vooral in het buitengebied kunnen Wezels en andere marterachtigen geholpen worden. Door wat takken of stro af te dekken met landbouwplastic en hieroverheen nog wat takken te leggen worden geschikte schuil- of nestplaatsen gemaakt. Nog beter zijn gedeeltelijk ingegraven stapels boomstronken. Deze moeten wel afgedekt worden met stro, kruiden en grond. Zulke bouwsels zijn ook geschikt voor amfibieën.