Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Veldmuis
Microtus arvalis

Wanneer
Vooral in de schemer en ‘s nachts actief. De voortplantingstijd is van maart tot oktober. In deze periode krijgen de vrouwtjes ongeveer maandelijks, 3-8 jongen. Door het grote aantal jongen is deze soort een belangrijke voedselbron voor allerlei roofdieren en roofvogels.

Herkenning
De Veldmuis behoort tot de woelmuizen. Woelmuizen hebben een korte, afgeronde kop en een relatief korte en behaarde staart. In de tuin is de Veldmuis de algemeenste soort. Daarnaast zouden ook de Aardmuis en de Rosse woelmuis in de tuin voor kunnen komen.

Leefgebied
De Veldmuis leeft in gangen die dicht onder het oppervlak liggen. In deze burcht bevinden zich nest-, eet- en voorraadkamers. In de zomer wonen mannetje en vrouwtje paarsgewijs bijeen.

Voedsel
Veldmuizen eten vooral grassen en kruiden. Maar natuurlijk worden ook zaden niet versmaad.