Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Steenmarter
Martes foina

Wanneer
Steenmarters zijn vrijwel het gehele jaar, vooral ‘s nachts actief. De twee tot vier jongen worden in het voorjaar geboren. Ze worden nog twee maanden gezoogd. Deze jongen zijn nogal speels en kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

Herkenning
Marters zijn langwerpige, opvallend forse (tot 70 cm) roofdieren. De Steenmarter heeft een gevorkte, witgekleurde bef. De zeldzamere Boommarter, waarmee hij verward kan worden, heeft een nauwelijks gevorkte, koffieroomkleurige bef.

Leefgebied
Vroeger leefde de Steenmarter vooral bij boerderijen en was bijna uitgestorven. Nu leeft de Steenmarter weer in een aantal grote steden zoals Maastricht en Nijmegen. Individuen hebben tientallen slaapplaatsen in takkenhopen, kruipruimtes, dichte struwelen of rustige zolders.

Voedsel
Allerlei dieren, zoals muizen, konijnen maar ook insecten, vruchten en bessen.