Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Mol
Talpa europaea

Wanneer
De mol is het hele jaar actief. Het voortplantingsseizoen is van maart tot juni. In deze periode verbinden de mannetjes en de vrouwtjes hun gangenstelsels. Een worp bestaat uit ongeveer 4 jongen, die in juli-augustus door de moeder verstoten worden. Deze dieren worden nogal eens gezien.

Herkenning
Indien gezien, niet met een ander dier te verwarren door donkere pels en koddige, roze poten en snoet. Indien niet gezien, nog steeds onmiskenbaar door de zogenaamde molshopen en mollenritten.

Leefgebied
Mollen leven voornamelijk onder de grond waar zij een gangenstelsel graven en onderhouden dat wel 60 meter lang kan worden. Hierin wordt het nest van circa 25 cm omtrek gemaakt dat gevuld is met droog gras, bladeren en mos. Jonge dieren, op zoek naar nieuwe leefgebieden, verplaatsen zich vlak onder het oppervlak en duwen het bodemmateriaal omhoog. Zo ontstaan de zogenaamde mollenritten. Volwassen dieren verplaatsen zich zo alleen als het grondwater hoog staat.

Voedsel
In de gangen vallen allerlei dieren, zoals wormen en larven van insecten. Tijdens voedselrondes worden deze dieren opgegeten. Om ook in de winter voldoende te kunnen eten, leggen mollen een wintervoorraad aan. Deze bestaat hoofdzakelijk uit regenwormen, die door een beet vlak achter de kop zijn verlamd.

Tip
Mollen bestrijden heeft het tegengesteld effect. Tijdens de (her)kolonisatie van een bepaald gebied wordt de meeste grond verzet omdat dan de gangen worden gegraven. In bestaande territoria wordt alleen het bestaande gangenstelsel onderhouden, waarvoor veel minder grond verplaatst hoeft te worden.