Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Laatvlieger
Eptesicus serotinus

Wanneer
De Laatvlieger vliegt een kwartier na zonsondergang uit, dit is dus eerder dan de Gewone grootoorvleermuis. Ze jagen vaak langdurig bij lantaarnpalen op insecten die door het licht worden aangetrokken.

Herkenning
Grote vleermuis met brede vleugels die ook een donkere indruk maakt.

Leefgebied
Jaagt in en buiten steden en kan ook boven de tuin worden gezien. Vliegt gelijkmatig maar duikt af en toe naar beneden. De jachtplaats ligt meestal op minder dan twee kilometer van het zomerverblijf, maar kan ook 3-5 km zijn. Zomerverblijven zitten tussen spouwmuren of op zolders. Ook het winterverblijf bevindt zich vaak op zolders, in spouwmuren of in kelders.

Voedsel
Allerlei insecten.