Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Huisspitsmuis
Crocidura russala

Wanneer
Huisspitsmuizen zijn het hele jaar actief. Dus ook tijdens strenge kou moeten zij op zoek naar voedsel. De voortplantingsperiode is lang en loopt van maart tot oktober. Spitsmuizen schijnen zo onsmakelijk te zijn dat ze maar door weinig dieren worden gegeten. Alleen de zeldzame Kerkuil eet vrij veel spitsmuizen.

Herkenning
Spitsmuizen zijn gemakkelijk te herkennen. Ze lijken enigszins op muizen maar hebben een veel spitsere snuit en kleinere oogjes. De Huisspitsmuis onderscheidt zich van de minder algemene Bos- en Dwergspitsmuis doordat de oren duidelijk buiten de vacht uitsteken. Bij de andere soorten zijn de oren nauwelijks zichtbaar. Huisspitsmuizen verraden hun aanwezigheid vaak door een nogal hard, schril, tweelettergrepig gepiep.

Leefgebied
De Huisspitsmuis leeft bij allerlei menselijke nederzettingen, bijvoorbeeld in composthopen of bij stapels hout. In de meeste tuinen zijn ze wel aanwezig. Tijdens aanhoudende regen of kou komen ze ook wel in huis. Het nest is vrij klein, en wordt vaak door meerdere dieren bewoond.

Voedsel
Per dag wordt het lichaamsgewicht aan prooidieren opgegeten. Prooien zijn allerlei kleine dieren zoals insecten, wormen, spinnen en duizendpoten.

Opmerkingen
Spitsmuizen zijn eigenlijk helemaal geen muizen; het zijn insecteneters.