Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Huismuis
Mus domesticus

Wanneer
Huismuizen zijn het hele jaar door actief. In de herfst gaan veel individuen bebouwingen in.

Herkenning
Huismuizen onderscheiden zich van spitsmuizen en woelmuizen door de lange, relatief kale staart. Ook onderscheiden ze zich van de woelmuizen door de spitsere snuit en van de spitsmuizen door de veel grotere ogen.

Leefgebied
Vrijwel altijd in de buurt van huizen maar kan ook overleven in bos of ruige tuinen. Huismuizen zijn gezellige dieren en in een bepaald gebied, bijvoorbeeld een hooiberg, kunnen veel individuen voorkomen. Jongen worden vrijwel het hele jaar door geworpen; wel 5 tot 10 keer worden ongeveer 7 jongen geboren.

Voedsel
Huismuizen eten vrijwel alles.

Tip
Soms komen ook de Bosmuis of de Dwergmuis in tuinen voor. Deze hebben meestal een lichtgekleurde buik en een tweekleurige staart. De Bosmuis heeft, net als de Huismuis, duidelijk zichtbare oren. Bij de Dwergmuis zijn deze voor ongeveer de helft met haren bedekt.