Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Egel
Eurinaceus europaeus

Wanneer
Egels zijn vooral actief in de schemering en 's nachts. Ze houden een winterslaap van oktober tot ongeveer eind maart. In deze periode kunnen ze af en toe wakker worden, maar eten doen zij dan niet. Omdat de egeldarm in de winter niet werkt, moeten zij dan ook niet worden bijgevoerd. De voortplantingsperiode is lang, ze begint direct na de winterslaap en duurt tot in juli, soms tot in september. Er zijn ongeveer vijf jongen per worp.

Herkenning
De Egel is eenvoudig te herkennen aan het grote aantal stekels. Bij verontrusting rollen zij zich op.

Leefgebied
Mannetjes hebben een groot leefgebied en kunnen 's nachts wel drie kilometer afleggen. Vrouwtjes hebben een kleiner leefgebied. Hierdoor overlappen deze gebieden van de vrouwtjes en de mannetjes. Om te overwinteren wordt een nest gebouwd, dat bestaat uit bladeren, gras en mos. Dit wordt half in de bodem gegraven en ligt altijd wat verdekt in struweel of nabij composthopen of schuren. Ook kunt u een speciale egelschuilplaats bouwen.

Voedsel
Egels eten vooral wormen, slakken en insecten, maar ook amfibieƫn en kleine zoogdieren worden geconsumeerd. Ze kunnen zelfs slangen, zoals adders verschalken. Zij vinden het voedsel vooral door te ruiken en te luisteren. Zien kunnen ze niet zo best.

Tip
Verzwakte, in de winter gevonden Egels zouden naar een opvangcentrum gebracht kunnen worden. Alleen Egels die aan het begin van de winter minder dan 600 gram of aan het einde minder dan 350 gram wegen, moeten naar een opvangcentrum gebracht worden (Egeltelefoon 038-4532982). Zwaardere dieren komen op eigen kracht de winter door. Egels kunnen worden bijgevoerd met water en hondenvoer. Koemelk verdragen ze slecht.

Opmerkingen
De egel is beschermd en mag niet verontrust worden.