Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Bruine rat
Rattus norvegicus

Wanneer
Ratten zijn vooral 's nachts actief. De jongen kunnen het hele jaar door geboren worden. Er zijn circa vier worpen per jaar en het aantal jongen per worp bedraagt circa zeven.

Herkenning
De Bruine rat is duidelijk groter dan een muis.

Leefgebied
Leeft vooral in groepen van 10-tallen individuen of zelfs meer. De nesten liggen niet alleen bij bebouwing, riolen en afvalbergen maar ook bij min of meer natuurlijke watergangen of in rietlanden.

Voedsel
Ratten eten min of meer alles. In hun holen worden voorraden aangelegd.

Opmerkingen
Pas sinds de 18e eeuw in Europa aanwezig. Heeft op veel plaatsen de sinds de 12e eeuw ingeburgerde Zwarte rat verdrongen. De laatste is één van de oorzaken van de Middeleeuwse pestepidemieën, maar is tegenwoordig zeldzaam. Ratten kunnen door hun knaaggedrag schade aanrichten. Bovendien kunnen ze een aantal akelige ziekten verspreiden. Daarom worden ze vaak bestreden. Doe dit niet zelf, maar schakel hiervoor de gemeente in; ratten zijn zeer intelligente dieren die moeilijk te bestrijden zijn.