Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Herkenning van de verschillende woelmuizen
Verblijven van Vleermuizen
Hoe zien vleermuizen?
Zomerverblijven voor vleermuizen
Slaap- en overwinteringsplaats voor egels
Soorten
Bruine rat
Rattus norvegicus
Eekhoorn
Scriurius vulgaris
Egel
Eurinaceus europaeus
Gewone dwergvleermuis
Pipistrellus pipistrellus
Gewone grootoorvleermuis
Plecotus auritus
Huismuis
Mus domesticus
Huisspitsmuis
Crocidura russala
Konijn
Oryctolagus cuniculus
Laatvlieger
Eptesicus serotinus
Mol
Talpa europaea
Steenmarter
Martes foina
Veldmuis
Microtus arvalis
Vos
Vulpes vulpes
Wezel
Mustela nivalis