Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Herkenning van de verschillende woelmuizen
Verblijven van Vleermuizen
Hoe zien vleermuizen?
Zomerverblijven voor vleermuizen
Slaap- en overwinteringsplaats voor egels
Soorten

Zomerverblijven voor vleermuizen
In de zomer verblijven vleermuizen op andere plaatsen dan in de winter. Dan betrekken zij zogenaamde zomerverblijven. Deze liggen in holle bomen, tussen spouwmuren, onder dakpannen of op zolders. Maar soms worden oude, holle bomen opgeruimd en gaten in muren gedicht, zodat de vleermuizen niet meer naar binnen kunnen vliegen.

Een alternatief zijn speciale vleermuiskasten. Succes is overigens niet gegarandeerd. Vaak moet een kast meerdere jaren hangen, voordat vleermuizen hem in gebruik nemen.

Enkele tips:
Hang de kast minimaal 3 meter hoog;
Gebruik in ieder geval voor de binnenzijde, ruw ongeschaafd hout. Hier houden de vleermuizen zich aan vast;
Maak aan de onderzijde een kleine strook. Indien bewoond, vallen hier de uitwerpselen van de vleermuizen op. Door deze zogenaamde 'keutelplank' kan gecontroleerd worden of het zomerverblijf gebruikt wordt;

De maten in de tekening zijn bij benadering en onder meer afhankelijk van de dikte van het gebruikte hout.