Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Herkenning van de verschillende woelmuizen
Verblijven van Vleermuizen
Hoe zien vleermuizen?
Zomerverblijven voor vleermuizen
Slaap- en overwinteringsplaats voor egels
Soorten

Hoe zien vleermuizen?
Omdat vleermuizen 's nachts leven en de prooien bijna geen geluid maken, hebben vleermuizen een speciaal systeem om te 'zien'. Vleermuizen maken boven ons gehoor liggende geluiden. De weerkaatsing van deze geluiden, de echo dus, horen ze. Op deze wijze kunnen zij de omgeving 'zien'. Zij kunnen nauwkeurig bepalen waar zich prooien bevinden en op welke plaats een opening in een boom is. Deze manier van waarnemen heet echolocatie.

De geluiden van de vleermuizen liggen op toonhoogten tussen de 15 en de 120 kHz. Sommige mensen, bijvoorbeeld kinderen, kunnen tot 20 kHz horen. Maar de meeste volwassenen komen slechts tot 15 kHz en kunnen bijna nooit een vleermuis horen. Met speciale "vleermuis-hoorapparaatjes" of bat-detectors kunnen de vleermuisgeluiden worden omgezet in lagere, hoorbare tonen. Vaak klinken deze geluiden uit de bat-detector als droge tikjes, maar er zijn ook andere mogelijkheden.