Tuindieren voor dieren: Zoogdieren

terug

Herkenning van de verschillende woelmuizen
Verblijven van Vleermuizen
Hoe zien vleermuizen?
Zomerverblijven voor vleermuizen
Slaap- en overwinteringsplaats voor egels
Soorten

Verblijven van Vleermuizen
Vleermuizen maken geen hol of nest. Ze zijn aangewezen op bestaande schuilplaatsen. Dit kunnen grotten of holle bomen zijn, maar ook zolders, spouwen of kelders. Veel soorten vleermuizen zijn zeldzaam geworden. Dit komt deels door het afsluiten of weghalen van geschikte schuilplaatsen.

Vleermuizen bewonen 's zomers en 's winters andere schuilplaatsen. In de winterverblijfplaatsen wordt de winterslaap gehouden. Dit zijn doorgaans wat vochtigere, vorstvrije ruimtes maar ook holle bomen. Deze zijn in de tuin moeilijk te realiseren. In zomerverblijfplaatsen worden de jongen geboren en slapen de dieren overdag. Dit kunnen zolders, spouwmuren of holle bomen zijn, maar ook speciale vleermuiskasten (zie tekening). Ook zijn er een aantal soorten die geregeld van zomerverblijfplaats wisselen. Daarnaast hebben vleermuizen in de zomer een jachtgebied. Vaak kunnen het zomerverblijf en het jachtgebied vele kilometers uit elkaar liggen.