Tuindieren voor dieren: Vogels

terug

De veren van vogels
De snavelvorm van vogels
Waarom zingen vogels?
Vogeltrek
Wintervoedering van vogels
Voedertafels voor vogels
Drink- en badderbakje voor vogels
Broedplaatsen voor vogels
Nestkasten voor holenbroeders
Nestkast voor de Boomkruiper
Nestkasten voor halfholenbroeders
Neststenen voor zwaluwen
Soorten

Broedplaatsen voor vogels
De meeste vogels in uw tuin maken zelf een nest. Zij broeden niet in nestkastjes. Voor deze soorten, zoals Heggemus, Winterkoning, Zanglijster, Roodborst, Vink en Merel moeten dichte stuiken aanwezig zijn. Door ieder jaar de struiken op dezelfde plaats te snoeien, worden de struiken niet hoog, maar wel heel dicht. Dichte struiken zijn moeilijk toegankelijk voor vijanden van de broedvogels, zoals katten, sperwers, kraaien en eksters.

Enige voorbeelden zijn: allerlei dichte hagen, onder andere van Liguster, Taxus of Haagbeuk, klimplanten zoals Klimop, dichte doornige struiken, zoals Meidoorn en Sleedoorn.