Tuindieren voor dieren: Vogels

terug

De veren van vogels
De snavelvorm van vogels
Waarom zingen vogels?
Vogeltrek
Wintervoedering van vogels
Voedertafels voor vogels
Drink- en badderbakje voor vogels
Broedplaatsen voor vogels
Nestkasten voor holenbroeders
Nestkast voor de Boomkruiper
Nestkasten voor halfholenbroeders
Neststenen voor zwaluwen
Soorten

Waarom zingen vogels?
De meeste vogels hebben een territorium. Dit kan de directe omgeving van het nest zijn of het gehele gebied waarbinnen het paartje voedsel verzamelt voor zichzelf en voor het kroost. Door middel van de zang worden eventuele partners naar dit territorium gelokt en rivalen gewaarschuwd. Indien zo'n rivaal toch het territorium benadert, wordt deze verjaagd.

De grenzen van dit territorium moeten steeds worden aangegeven. Zo moet een vogel vrijwel iedere ochtend of na een periode van slecht weer te kennen geven dat het territorium nog steeds bewoond is. Daarom zingen vogels iedere ochtend of na een forse regenbui. Indien de buurman niet antwoordt, wordt snel uitgezocht of diens territorium niet beter geschikt is als woonplaats.

Vogels kunnen de zang van hun buurman herkennen. Zij hoeven daarom na enige tijd niet meer zo fanatiek te zingen als wanneer er steeds een ander in het naastliggende territorium zou wonen.

Veel vogels beschikken niet alleen over zang, maar ook over één of meerdere roepen. Hiermee communiceren de partners en in groepen levende of trekkende vogels. Vooral 's nachts trekkende vogels, zoals Zanglijsters en Koperwieken, kunnen dan veel roepen en zijn ook te horen.