Tuindieren voor dieren: Vogels

terug

De veren van vogels
De snavelvorm van vogels
Waarom zingen vogels?
Vogeltrek
Wintervoedering van vogels
Voedertafels voor vogels
Drink- en badderbakje voor vogels
Broedplaatsen voor vogels
Nestkasten voor holenbroeders
Nestkast voor de Boomkruiper
Nestkasten voor halfholenbroeders
Neststenen voor zwaluwen
Soorten

De snavelvorm van vogels
De snavel van een vogel is aangepast aan het voedsel dat hij eet. Zo heeft een roofvogel een forse, haakvormige snavel waarmee prooien in stukken kunnen worden gescheurd. Een Blauwe reiger heeft een langwerpige snavel waarmee snel vissen en kikkers uit het water kunnen worden gepakt.
Maar ook de snavelvorm binnen de groep van de kleine zangvogeltjes verschilt. Deze verschillen zijn echter wat minder eenvoudig waar te nemen (zie tekening). Zo heeft een Huismus een korte, stevige snavel. Hiermee kan hij allerlei zaden kraken. Een Fitis is gespecialiseerd in het vangen van insecten. Hiervoor is hij uitgerust met een fijn, langwerpig snaveltje. In de winter is er niet voldoende voedsel voor deze insecteneters en dus moet de Fitis trekken. De Koolmees heeft een snavel die tussen de Huismus en de Fitis in zit. In de zomer eet de Koolmees insecten, maar als deze schaars worden, kan hij ander voedsel gaan eten zoals zaden.

Roofvogel

Zaadeter

Insecteneter

Zaad- en insecteneter