Tuindieren voor dieren: Vogels

terug

De veren van vogels
De snavelvorm van vogels
Waarom zingen vogels?
Vogeltrek
Wintervoedering van vogels
Voedertafels voor vogels
Drink- en badderbakje voor vogels
Broedplaatsen voor vogels
Nestkasten voor holenbroeders
Nestkast voor de Boomkruiper
Nestkasten voor halfholenbroeders
Neststenen voor zwaluwen
Soorten

Neststenen voor zwaluwen
Doordat nieuwe huizen steeds beter worden afgewerkt en er dus minder spleten en kieren in zitten, verdwijnen veel nestplaatsen. Voor Gierzwaluwen bijvoorbeeld. Voor deze dieren is het mogelijk bij de renovatie van daken speciale nestpannen te gebruiken. Ook zijn er goede ervaringen met speciale nestkasten die onder de dakgoot worden geplaatst. Informatie of bestellingen bij de Vogelinformatielijn (030-6937773).

Ook kunnen hier speciale nesten voor de Boerenzwaluw en de Huiszwaluw worden besteld. Het heeft alleen zin om deze op te hangen indien deze soorten al in de buurt broeden. Dit is slechts zelden zo in de stad.

Voor de Zwarte roodstaart zijn speciale neststenen te koop. Dit zijn holle stenen met een halfronde invliegopening. Ze moeten in een muur worden ingemetseld.

Spreeuwen kunnen altijd wel een geschikt nestplaatsje vinden. Om ze wat vaker te kunnen bekijken, kunnen speciale 'spreeuwenpotten' worden opgehangen.