Tuindieren voor dieren: Vogels

terug

De veren van vogels
De snavelvorm van vogels
Waarom zingen vogels?
Vogeltrek
Wintervoedering van vogels
Voedertafels voor vogels
Drink- en badderbakje voor vogels
Broedplaatsen voor vogels
Nestkasten voor holenbroeders
Nestkast voor de Boomkruiper
Nestkasten voor halfholenbroeders
Neststenen voor zwaluwen
Soorten

Nestkasten voor holenbroeders
Van nature broeden deze vogels in holle bomen. Maar in de tuin broeden ze ook vaak in aangeboden nestruimten zoals nestkastjes (zie tekening).

Plaats
De kasten moeten op tenminste 1,5 meter hoogte worden opgehangen.
Uit de volle zon en uit de wind hangen, bij voorkeur op het noordoosten. In geen geval mag er direct zonlicht tussen 11.00 en 16.00 opvallen. De jonge vogeltjes zouden dan door oververhitting kunnen sterven.
Voorkomen dient te worden dat katten bij de kast kunnen komen.
De aanvliegroute naar de kast moet vrij zijn.

Hang kasten niet te dicht bij elkaar. Het heeft geen zin om twee dezelfde kastjes op te hangen. Vogels hebben territoria die door middel van zang worden aangegeven. Daarom zijn er maar zelden twee territoria in een middelgrote tuin. Ook kasten voor verschillende soorten kunnen beter wat verder uit elkaar vandaan worden opgehangen; minimaal 3 meter.
Nestkasten moeten op rustige plaatsen worden opgehangen.
De kast kan het beste voor de winter worden opgehangen, in ieder geval voor maart. Dan kunnen de vogels er in de winter aan wennen door er in te gaan slapen. Nestkasten, ook die waarin niet wordt gebroed, worden 's winters als slaapplaats gebruikt.

Bouw van een kastje
Gebruik geen chemische middelen, ook geen verf, aan de binnenzijde van het kastje.
Hieronder ziet u de eenvoudigste wijze om zo'n kastje maken. Een betere timmerman maakt een mooier kastje, met fraaie hoeken en een schuin dak. Voor de vogels maakt dat niet uit. Zorg er wel voor dat de zijkanten op de bodem staan. Door weer en wind zetten de zijkanten wel eens wat uit. Als de zijkanten op de bodem staan, komen er geen tochtige kieren in.
De aangegeven maten komen niet zeer nauw. Wel moet de grootte van de van de invliegopening kloppen, deze bepaald door welke soort het kastje gebruikt kan worden.

U hoeft zo'n kastje niet zelf te maken; ze zijn ook te koop. Leuk zijn de kastjes met een deurtje waarachter een plexiglas raampje zit. Hierdoor kan naar binnen worden gekeken zodat de jonge dieren in het nest kunnen worden gezien.

Het heeft alleen zin om een nestkast op te hangen van soorten die regelmatig in het voorjaar of de zomer te zien zijn in de tuin. De maten van de kastjes van de Pimpelmees of de Koolmees zijn voor iedere tuin geschikt.