Tuindieren voor dieren: Vogels

terug

De veren van vogels
De snavelvorm van vogels
Waarom zingen vogels?
Vogeltrek
Wintervoedering van vogels
Voedertafels voor vogels
Drink- en badderbakje voor vogels
Broedplaatsen voor vogels
Nestkasten voor holenbroeders
Nestkast voor de Boomkruiper
Nestkasten voor halfholenbroeders
Neststenen voor zwaluwen
Soorten

De veren van vogels
Vogels zijn de enige dieren met veren. Deze houden de vogel warm en worden gebruikt voor de voortbeweging. Veren worden verdeeld in dons- en vormveren. De kleine donsveren zie je niet. Zij zorgen ervoor dat de vogel warm blijft en liggen tegen de huid onder de grotere en hardere vormveren. Deze veren bedekken de buitenkant van de vogel.

Doordat de vormveren aan de buitenkant liggen, slijten ze. Daarom moeten vogels deze veren vervangen. Het vervangen van de veren heet ruien.

Sommige soorten vervangen alle veren in één keer. Eenden doen dit bijvoorbeeld in augustus. Zij kunnen dan niet vliegen, zijn schuw en leven in grotere groepen bij elkaar.

Roofvogels moeten altijd goed kunnen vliegen. Daarom kunnen ze niet alle veren tegelijk vervangen. Zij ruien slechts enkele vleugelveren per jaar.

De meeste zangvogels ruien elk jaar alle veren, één voor één. Meestal doen zij dit direct na het broedseizoen in het najaar. Dan is er nog genoeg voedsel en hoeven er geen jonge dieren meer worden gevoed. Het zomerkleed van het mannetje van de Huismus bestaat uit de veren die in het najaar ervoor zijn verkregen. De lichte randen zijn tegen voorjaar van de veren afgesleten, en het prachtige zomerkleed komt te voorschijn!