Tuindieren voor dieren: Veelpoten

terug

De levenscyclus van spinnen
Waarmee worden spinnenwebben gesponnen?
Verschillende spinnen, andere webben
De bouw van hooiwagens
Levenswijze van hooiwagens
De levenswijze van duizend- en miljoenpoten
Pissebedden: kreeften op het droge
De bouw van een pissebed
Levenswijze van pissebedden
Soorten

Pissebedden; kreeften op het droge
Pissebedden zijn een orde binnen de klasse van de Kreeftachtigen of Schaaldieren. Al deze dieren hebben harde, uitwendige platen. Deze platen vergaan slechts langzaam. Daarom worden oerkreeften zo vaak als fossiel gevonden.

De meeste kreeftachtigen zijn waterdieren; alleen de pissebedden leven op het land. Om op het land te kunnen leven hebben zij een platte lichaamsvorm, stevige en dikke poten en een wasachtige laag om het lichaam te beschermen tegen uitdrogen. Verder hebben ze uitermate bijzondere 'kieuwen': pissebedden zijn de enige landdieren die met kieuwen kunnen functioneren. Door al deze aanpassingen worden de landpissebedden ook wel "de kreeften van het droge" genoemd.

Wereldwijd zijn er ongeveer 900 soorten bekend. In Nederland komen 37 soorten voor.