Tuindieren voor dieren: Veelpoten

terug

De levenscyclus van spinnen
Waarmee worden spinnenwebben gesponnen?
Verschillende spinnen, andere webben
De bouw van hooiwagens
Levenswijze van hooiwagens
De levenswijze van duizend- en miljoenpoten
Pissebedden: kreeften op het droge
De bouw van een pissebed
Levenswijze van pissebedden
Soorten

De levenscyclus van spinnen
Bij de meeste spinnen worden de eieren in een eierzak gelegd. Deze eierzak is een door het vrouwtje gesponnen zakje. Eenmaal uitgekomen, blijven de kleine diertjes nog circa een week in de eierzak. Zij teren dan op het restant van de eidooier, maar soms eten zij ook zwakkere broeders en zusters.

Nadat ze uit de eierzak zijn gekomen blijven ze vaak nog enige tijd bij de moeder. Wolfspinnen dragen de jongen enige tijd op de rug, kogelspinnen, zoals de Gewone tandkaak voeden de jongen met braaksel. Nachtkaardespinnen jagen op grote prooien voor de kleine spinnetjes.

Spinnen jagen zonder of met een web. De prooi wordt verlamd met gif en/of ingepakt in spinsel. Daarna wordt verteringssap in de prooi gespoten. Na verloop van tijd wordt het verteerde prooiweefsel opgezogen.

De meeste spinnen vervellen vijf tot tien keer voordat ze volwassen zijn.

Bijna alle spinnen baltsen. Bij deze balts wordt gebruik gemaakt van speciale geurstoffen, trillingen, tast en soortspecifieke lichaamshoudingen. Deze balts dient vooral om het vrouwtje te vertellen dat hij een partner is en geen prooi. De mannetjes moeten eerst hun sperma overbrengen van het achterlijf naar de kaaktasters. Daarna kan het naar het vrouwelijke geslachtsorgaan worden overgebracht. Na de paring worden de mannetjes bij een klein aantal soorten opgegeten, bij de meeste echter niet. Vaak leven ze echter veel korter dan de vrouwtjes. Als een oud en trager mannetje nogmaals tracht te baltsen, wordt een kleine fout hem al fataal; het vrouwtje herkent hem niet als mogelijke partner en eet hem op.

In een willekeurige tuin komen al gauw zo'n 30 soorten voor. Hier zijn slechts enkele soorten opgenomen, zodat u een indruk krijgt van de vele soorten.