Tuindieren voor dieren: Insecten

terug

Gangen in houtblokken, stengels en stenen voor solitaire bijen en wespen
Lemen wanden voor solitaire bijen en wespen
Mergstengels voor solitaire bijen en wespen
Vermolmd hout voor solitaire bijen en wespen
Nestgrond voor solitaire bijen en wespen
Nesten voor hommels
Bloempotten voor oorwormen
Waardplanten
Generaties bij insecten
Soorten

Nesten voor hommels
Een hommelkoningin moet ieder jaar opnieuw op zoek naar een nestplaats. Meestal zoekt ze hiervoor verlaten muizenholen, nissen in muren of een plek onder een graspol. Vaak zijn in tuinen weinig geschikte plekken te vinden.

Er zijn speciale nestkastjes voor hommels, maar de ervaringen hiermee zijn matig. Wel krijgt men vaak Boomhommels in nestkastjes van holenbroeders, waaruit het oude nest niet is verwijderd.
Wat wel aardig werkt is het plaatsen of ingraven van een aantal omgekeerde, iets schuin opgestelde, vrij forse bloempotten (zie figuur). Het gaatje in de bodem moet wel wat groter worden gemaakt. In de pot kan wat droog stro of mos worden gelegd. De potten moet al eind februari worden opgesteld, want de Boom- en de Aardhommel vliegen dan al. Indien hij in mei nog niet bewoond is, ook niet door muizen of andere dieren, kan hij weer worden verwijderd.