Tuindieren voor dieren: Insecten

terug

Gangen in houtblokken, stengels en stenen voor solitaire bijen en wespen
Lemen wanden voor solitaire bijen en wespen
Mergstengels voor solitaire bijen en wespen
Vermolmd hout voor solitaire bijen en wespen
Nestgrond voor solitaire bijen en wespen
Nesten voor hommels
Bloempotten voor oorwormen
Waardplanten
Generaties bij insecten
Soorten

Generaties bij insecten
Uit het ei komen bij insecten larven (die soms rupsen, maden of anders worden genoemd). Bij soorten met een volledige gedaantewisseling verpopt de larf. Uit de pop of de volgroeide larve van de soorten met een onvolledige gedaantewisseling komt het volwassen insect. Deze hele cyclus van ei, larf, pop en volwassen insect heet één generatie.
Bij de meeste insectensoorten wordt deze cyclus éénmaal per jaar doorlopen. Deze soorten hebben één generatie per jaar.
Maar bij sommige soorten wordt in de (warme) zomer nog een generatie doorlopen; deze soorten hebben twee generaties per jaar.

Een voorbeeld. De algemene koolwitjes overwinteren als pop. De vlinders die in het voorjaar uit de pop komen, leggen eitjes. Eind mei en juni zijn de witjes achtereenvolgens aanwezig als ei, rups en pop. Pas in juli vliegen weer vlinders die opnieuw eitjes afzetten. Men ziet dus volwassen vlinders vliegen in mei en vanaf juli. In de tussenliggende periode ziet men geen vlinders. De rupsen die uit de in juli afgezette eitjes komen, zullen in het najaar verpoppen. Deze pop overwintert. Zo zijn twee generaties in één jaar doorlopen.

In warme landen is het mogelijk dat er nog veel meer generaties per jaar zijn. Door de warmte kunnen de diertjes sneller groeien. In Nederland en België is dit zeldzaam. Alleen bij keversoorten komt dit wat vaker voor.